Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 21 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên: Nguyễn Khắc Quang
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email:  khacquang1966@mail.com
Điện thoại: 01698747906 - 01659970777
Địa chỉ:   Trường TH Số 2 Quảng Phước

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 280

Các tin khác