Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 21 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 123

Tổ 123

Cập nhật lúc : 17:05 18/05/2014  

Tổ trưởng 123

 

Họ và tên: Lê Thị Bé
Chức vụ:  Tổ Trưởng
Email:  
Điện thoại:  01688953129
Địa chỉ:   Trường TH số 2 Quảng Phước

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

- Phụ trách chung công tác chuyên môn tổ 123

- Chủ nhiệm lớp 3/1

Số lượt xem : 243