Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 21 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 21:23 18/05/2014  

Trần Thị Thanh Tâm

 

Họ và tên:  Trần Thị Thanh Tâm
Chức vụ:  Nhân viên Kế toán
Email:  
Điện thoại:  0985086919
Địa chỉ:   Trường TH số 2 Quảng Phước

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

- Tài chính, kế toán

- Công tác văn thư lưu trữ

 

Số lượt xem : 216