Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 15:38 06/05/2019  

Tuần 19 năm 2019
Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/05/2019)

Chào cờ

Thực hiện chương trình tuần 34

Dạy học

Thứ Ba
(07/05/2019)

Dạy học

Dạy học

Thứ Tư
(08/05/2019)

Dạy học

KTĐK Tiếng Việt 1. Tiếng Anh 5

KTĐK Toán 1, Tiếng Anh 5

Thứ Năm
(09/05/2019)

Dạy học

Chấm bài KTĐK

KTĐK Tiếng Việt 4,5. Tiếng Anh 3

Dạy học

Chấm bài KTĐK

KTĐK Toán 4,5, Tiếng Anh 3

Thứ Sáu
(10/05/2019)

Dạy học

Chấm bài KTĐK

KTĐK Tiếng Việt 2,3, Tiếng Anh 4

Dạy học

Chấm bài KTĐK

KTĐK Toán 2,3. Tiếng Anh 4

Thứ Bảy
(11/05/2019)

Chấm bài, Tổng hợp Chất lượng

Chủ Nhật
(12/05/2019)