Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 21 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Hai Anh Em và Đĩa Thức Ăn


Tô Phở Quê


Sự Hiểu Lầm


Đôi mắt của mẹ


Mẹ lạnh lắm phải không


Ngựa chết cũng mua


Viên Đạn Cuối Cùng


Sợ


Chiếc Chén Rỗng


Người Cha Tuyệt Vời


Con Nào Cũng Là Con


Câu truyện cảm động về những chú chó bị bỏ lại ở Nam Cực !


Lòng sĩ diện